Radca Prawny
Krzysztof Tomaszewski
Napisz do mnie!

O firmie

Od ponad 25 lat oferuję kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i firm w tym banków i jednostek samorządów terytorialnych na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Zakres usług

Świadczę usługi oraz pomoc prawną w zakresie:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami ścigania i egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
 • przygotowanie pism (np. wezwań, wniosków), pism procesowych (np. pozwów, prywatnych aktów oskarżenia), środków zaskarżenia (np. odwołań, apelacji, zażaleń),
 • opracowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • pomoc prawną przy pozasądowym rozwiązaniu sporów.
 • prawa ubezpieczeń (np. sprawy o odszkodowania komunikacyjne, medyczne i inne),
 • prawa rodzinnego (np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty i kontakty z dziećmi),
 • prawa cywilnego (np. sprawy o zapłatę, zasiedzenie, służebności przesyłu, spadkowe, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, wykonania umów),
 • prawo gospodarcze (np. obsługa spółek handlowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, tworzenie i negocjowanie umów handlowych)
 • prawa karnego i wykroczeń (np. obrona obwinionych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, powodów cywilnych, dochodzenie odszkodowań),
 • prawa pracy (np. sprawy o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy, ustalenie istnienia stosunku pracy),
 • prawa ubezpieczeń społecznych (sprawy o emeryturę lub wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach).

Kontakt

pl. Zgody 3/13
50-432 Wrocław

tel.: +48 604 629 088
e-mail: eskulaplextomaszewscy1@wp.pl